dokonalý život

Dokonalý život

...začíná již v prenatální fázi.

Člověk počatý z oboustrané lásky má dány dobré dispozice k životu, pokud matka a otec k sobě pociťují vzájemnou lásku a úctu (a splňují i požadavky v souladu s přírodou, tj. fyzické i psychické). Pokud nás rodiče vychovávali s láskou, trpělivostí, porozuměním, vytyčili nám hranice a dostatek prostoru v nich, nemáme problém si cokoliv vysněného uskutečnit. V opačném případě je naše nastavení zablokované, a správné nastavení nejsme schopni zvládnout, z toho pramení i veškeré somatické problémy. Informace, které k nám proudí, si vybíráme v dobré víře, aby nám pomohly se vyléčit a radovat. Ale ony nás paradoxně nikam neposunou, místo toužebné radosti se nedostaví nic, jen prázdnota a otupění. 

Zdá se, že hledáme nemožné, ale pravý opak se stává pravdou. Dokonalý život je jen v nás. Naučím vás jakým způsobem toho dosáhnout, protože realitu si každý vytváříme sám. Každý, kdo hledá lásku a štěstí mimo sebe, snad netuší, že lásku máme ukrytou v sobě, takže ji musíme v sobě probudit..., aby mohla "ven"... Zpravidla nikdy nepříjde k vám v takové podobě, v jaké předpokládáte nebo očekáváte...

Život je "být", a ne "mít". Lidé by neměli tolik uvažovat o tom co mají dělat, jako o tom čím jsou. Naše bytí je realitou, duchem, který s námi hýbe, charakter, který pohání naše chování. Bytí je život, činnost, rození, obnova, tok, prýštění, tvořivost. V tomto smyslu je protikladem vlastnění, vazba k egu a egoismu. Jen zdůrazňuji, že existeční vlastnění není proti bytí. 

Jsem tu pro vás  Filip Tomáš

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně." Platón 

„Když nejsi ochotný změnit svůj život, není ti pomoci.“ Hippokrates

"Dokonalý život je v nás, naší realitu si vytváříme sami." Filip Tomáš         

                                                                                  

info(zavinac)dokonalyzivot.cz   stránky můžete kopírovat jen s odkazem www.dokonalyzivot.cz  

 

 

<script type="text/javascript">

/* <![CDATA[ */

var seznam_retargeting_id = 39529;

/* ]]> */

</script>

<script type="text/javascript" src="//c.imedia.cz/js/retargeting.js"></script>