dokonalý život

Dokonalý život začíná již v prenatálním období.

Člověk počatý z oboustranné lásky, má dány dobré dispozice k životu pokud matka a otec k sobě pociťují vzájemnou lásku a úctu (splňují i požadavky v souladu s přírodou, tj. fyzické* i psychické*). Pokud nás rodiče vychovávali s láskyplnou trpělivostí a porozuměním, dostávali jsme lásku i pochvaly, vytyčili nám hranice a dostatek prostoru v nich, nemáme problém si cokoliv vysněného uskutečnit. Protože morálka lidský život zjednodušuje tím, že své činy nemusíme znovu promýšlet a je vůbec předpokladem společenského života. Setkáváme se s ní na každém kroku, aniž si to uvědomujeme. Bez morálky by se lidské společenství brzy dostalo do stavu anarchie a na úroveň zákonů džungle, lidské soužití by nebylo vůbec možné, protože žít v nejistotě  bez pocitu bezpečí není možné. Prevence dokonalého života je i ve stravování, dýchání, pohybu a celoživotním vzděláváním.

Naše nastavení je zablokované a správné nastavení nejsme schopni sami zvládnout. Informace, které k nám proudí, si vybíráme v dobré víře, aby nám pomohly se vyléčit a radovat. Ale ony nás paradoxně nikam neposunou, místo toužebné radosti se nedostaví nic, jen prázdnota a otupění a strach. 

Lidé by neměli tolik uvažovat o tom co mají dělat, jako o tom čím jsou. Naše bytí je realitou, duchem, který s námi hýbe, charakter, který pohání naše chování. Bytí je život, činnost, rození, obnova, tok, prýštění, tvořivost. V tomto smyslu je protikladem vlastnění, vazba k egu a egoismu. Jen zdůrazňuji, že existeční vlastnění není proti bytí. Vše kolem nás nám sděluje opak toho co cítíme, je třeba udělat si obrázek vlastní a nehltat vše co nám je předkládáno. Naše vědomí, intuice nás nikdy nezklame a naše svědomí nás upozorní zpětně. Pokud nepochopíme, přichází upozornění v různých fázích, úraz, nehoda, nemoc, ale máme dostatek času se změnit. Zdá se, že hledáme nemožné, ale pravý opak se stává pravdou "Dokonalý život je v nás." 

Naučím vás jakým způsobem toho dosáhnout, protože realitu si každý vytváříme sám. Každý, kdo hledá lásku a štěstí mimo sebe, snad netuší, že lásku máme ukrytou v sobě, takže ji musíme v sobě probudit, aby mohla "ven".  Pokud se chceme uzdravit, je důležité převzít za svůj život odpovědnost.

 

Člověk je takový, jak celý den myslí." Ralph Waldo Emerson

Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně." Platón 

Nemoc není nic jiného, než důsledek bludárstva, bezdůvodných obav, jakož i negativních myšlenek a představ." Dr. Quimby

Lidský život je krátký na to, abychom se zaobírali každou myšlenkou." F. Tomáš

Když nejsi ochotný změnit svůj život, není ti pomoci.“ Hippokrates

K uchování zdraví těla i ducha náleží práce tělesná I duševní." F. Tomáš

Ćím jste lepší, tím více se budete muset zlepšovat" David Allen

Člověk, který dokáže jednoduše vysvětlit složité věci, je vzdělávatel." Ralph Waldo Emerson

Dokonalý život je v nás, realitu si vytváříme sami." F. Tomáš

Na každou nemoc vyrostla bylina." Lidová moudrost

 video 

 

*Početí má být výrazem oboustranné lásky a nejvyšší zdravé síly, nikoliv tupě vykonávaným návykem  nebo ventilem alkoholem vyvolaného poblouznění či podráždění. Před početím je důležité, aby muž a žena žili minimálně rok až dva v abstinenci, dodržovali zásady zdravé výživy, věnovali se sobě, svým společným zájmům a poznávali se. 

*Nezodpovědností, kterou je například špatná výživa obou rodičů, kouření, alkohol, drogy, rozčilování, týrání matky v době těhotenství, jsou způsobeny těžké nervové choroby u dětí.

Copyright © 2010-2018  info(zavinac)dokonalyzivot.cz   Autorská práva   Kontakt