dokonalý život

Minima znalostí pro léčitele – terapeuta:
anatomie orgánová, kostry a svalů, psychologie (psychologie nemoci, význam stresu při vzniku nemoci a jeho překonávání, soucítění jako rozhodující faktor při rozvoji léčitelských schopností atd.), znalost první pomoci, vliv zemského podloží a jiných fyzikálních faktorů na zdraví člověka a informativně vliv stravy a využití bylinek na zdraví člověka.
Minima znalostí pro léčitele – diagnostika:
anatomie orgánů, kostry a svalů, znalost povinností při zjištění některých skutečností (různá onemocnění ohrožující životy ostatních občanů atd.),
povinnosti pro uchovávání informací získaných při diagnostice před jejich zneužitím, psychologie (vznik autosugesce).
Objektivní ověřování léčitelských schopností terapeuta:
Využitím přístrojů, které měří změny kožního odporu, potenciálu v některých místech lidského těla před a po ovlivnění stavu nemocného léčitelem. Pokud nedostatečná empatie znemožňuje ovlivnění stavu nemocného, doporučuje se opakovat měření s jiným pacientem, u kterého empatie s léčitelem existuje.
Spoluprací léčitele s lékařem, který potvrdí pozitivní účinek působení léčitele na nemocného (alespoň tři případy). Účastí na výzkumném úkolu, při němž byla zjištěna účinnost léčitele při ovlivňování stavu účastníka výzkumu.

MORÁLNÍ KODEX LÉČITELE
Léčitel cítí potřebu pomáhat lidem zlepšovat jejich zdravotní stav. Léčitelskou praxi vykonává pro tento cíl a ne pro nadměrný zisk či slávu.
Léčitel nedělá rozdíly mezi těmi, kteří žádají o pomoc. Jeho morálním právem je odmítnout pacienta, jestliže cítí, že mu svými schopnostmi ani metodami nemůže pomoci.
Léčitel se snaží vcítit do stavu každého pacienta.
Léčitel je skromný. Uvědomuje si, že schopnost léčit není jeho zásluhou. Chce-li ji používat v co nejvyšší možné míře, musí ji neustále zdokonalovat soustavnou prací na svém osobním a morálním zrání i odborným studiem.
Léčitel dbá na to, aby v pacientovi nevyvolával falešné naděje na snadné a brzké uzdravení či zlepšení zdravotního stavu.
Léčitel vede pacienta k aktivní spolupráci, ale neomezuje jeho svobodu myšlení.
Léčitel nesnižuje postupy a názory jiných léčitelů a lékařů.
Léčitel dodržuje zákony, ctí přírodu a uvědomuje si, že je její součástí.

Obsah stránek  výhradně slouží pro osobní potřebu.

V případě kopírování jen se souhlasem nebo s odkazem na webové stránky děkuji za to. 

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt