dokonalý život

Předci a náš vývoj 

Pohled na rodokmen

Od svého seznámení s genealogií respektuji její pravidla, avšak používám i svůj vlastní způsob zkoumání, náhledů a vyhledávání informací o svých předcích. Málokdo v dnešní době však ví, jak moc jsou naše životy ovlivněny našimi předky. Způsob, jakým naši předkové žili, jaké udržovali zvyky a tradice, jak ctili starší generace, ale i sebe navzájem, jsou důležitým odkazem nejen pro náš současný život, ale především pro naši budoucnost a správný vývoj naší budoucí rodiny i rodu.

Manželství a rodokmen

Uzavřením manželství jsou spojeny dva odlišné rodokmeny muže a ženy. Rodinné štěstí závisí na kvalitě partnerského vztahu, na vyzrálosti obou partnerů, na jejich ochotě respektovat a tolerovat svého partnera. Zásadní podmínkou ke správnému rozvoji rodokmenu je bezpodmínečná láska ke své právoplatné manželce, manželovi. Protože jaký život vedeme, ovlivňuje budoucnost našich manželských dětí. Již naši předkové dobře věděli, jak velký negativní vliv má na vývoj rodu, nemanželské dítě. (např. nebylo dědicem)

Vývoj potomků

Správná rodinná výchova, láska a porozumění, dokáže dítěti zjednodušit jeho duchovní vývoj a cestu životem. Je důležité, dětem stanovit mantinely, protože tak se učí, kde je hranice. V této době se dětem dává volnost, bez hranic, pro dítě do budoucna nic dobrého (protože v dospělosti nebude vědět, kdy skončit, kde je hranice.). Ve většině rodinách se vyvíjejí potomci bez duchovní podpory svých rodičů, proto dítě strádá, je ovlivněno okolím a dobou, ve kterém se samo nedokáže ihned zorientovat a zařadit. Proto hledá jedince anebo spolky, které mu tuto samotu vyplní, ale jen bohužel ve svůj prospěch. Tento jedinec je na pokraji propasti, do které většinou spadne. Pokud budeme svou zodpovědnost za vývoj dětí, přesouvat na někoho jiného, nic dobrého z toho nevzejde. 

Nemanželské dítě v rodokmenu.

Rodina může fungovat jedině tehdy, když dítě z předchozího vztahu přijme nebiologického otce, nebo matku jako svého rodiče. Pokud oba rodiče přijmou své dítě s bezpodmínečnou láskou, je naděje že se tento rozvoj rodokmenu nezastaví. Stává se, že děti nebo rodiče toho druhého nepřijmou, a to směřuje nejen k rozpadu vztahu, ale i rodu. V případě nemanželského dítě v rodině, kdy jeden z partnerů o tom neví, přebírá nevědomě vibrace třetího rodiče, což vede ve většině případech k zániku rodokmenu ve 3-4. generaci.  

Rodokmen vzestupy a pády

Pozitivní rodové vztahy mezi manželi, fungující v každé generaci, utvářejí silný a prosperující rodokmen. Například v dřívějších dobách, když se nenarodil dědic, tak záchranou rodu bylo, že nastávající převzal přijmení po své ženě. Tím byl rodokmen ženy zachráněn a prosperita rodu pokračovala dál.

Může se ale stát, že následující rozvody rodičů po 2-3 generace, mohou narušit rodokmen a to zákonitě směřuje k zániku rodu. Ale mohu vás uklidnit, že i pozitivní myšlení a úcta nejen k předkům, pomáhá ke zrušení negativních vlivů našich vibrací.

„Vlastní láskou a vůlí, dokážeš zachránit nejen svůj rodokmen, ale i sebe." Filip Tomáš

Vliv karmy předků na současný život člověka

Jak již víme, díky karmické nutnosti se člověk narodí rodičům, jejichž karma odpovídá jeho vlastní karmě. Přitom je důležité si všimnout jedné podstatné věci: rodiče, díky jimž jsme přišli na svět, jsou „výchozím místem“, které přetrvává v následujících pokoleních. To je pojem „rodu“. Dříve byl rod určován po linii matky, protože mateřské lůno je „místem zrodu“ každého člověka. Hlavní je tu opakující se řetěz: dítě, dospělý člověk, starý člověk. Starý člověk umírá, dospělý stárne a dítě dospívá a rodí se mu další děti atd. Současně si „místo zrodu“ uchovává informaci po sedm pokolení. Informace přitom přechází z jednoho pokolení na druhé. Jestliže někdo porušil mravní zákon, dědí se tato informace od prarodičů přes dědy, rodiče, syny a vnuky tak dlouho, dokud se energie(vibrace) tohoto porušení zcela nevyčerpá (pokud ji mezitím ještě nezvýší). Je to všeobecně nepříjemné, když máte odpracovávat špatné činy svých předků. Nejčastěji se karmické dluhy předávají po linii téhož pohlaví, ale může tomu být i naopak.

"Které dítě nemělo by příčiny plakati nad svými rodiči." Nietzsche

 

Obsah stránek  výhradně slouží pro osobní potřebu.

V případě kopírování jen se souhlasem nebo s odkazem na webové stránky děkuji za to. 

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt