dokonalý život

Zuby jsou základem našeho zdraví, důležitá je prevence!

Vždy u každého klienta řeším i zuby, protože jsou základem našich problémů. V případě zánětů, jede imunitní systém 24 hodin denně, oslabujete si tímto nejen ostatní orgány, ale především játra, slinivku, slezinu, dále pokud máte zánět (tj. krvácení dásní) můžete mít i bolesti hlavy, pískání v uších (tinitus) aj. Dokonce si můžete přivodit časem cukrovku typu II., v době těhotenství můžete ublížit svému dítěti. Zuby tvoří propracovaný mikrosystém vztahující se nejen k funkčnosti či nefunkčnosti jednotlivých orgánů, ale jejich stav nám může mnohé napovědět o nás samých i o našem životě. V lidské dutině ústní se nachází čtyři tvarově odlišné skupiny zubů. Řezáky, špičáky, třenové zuby (premoláry) a stoličky (moláry). Stálý chrup je tvořen třicetidvěma zuby, v každém kvadrantu nalezneme 2 řezáky, špičák, 2 premoláry a 3 moláry. 

Zde níže uvedu duchovní příčiny všech zubů.....

Horní čelist - duchovno, životní zdroj energie, nebesa
Dolní čelist - spojení se zemí, hmota
Předkus - čím větší, tím více následujeme své pudy. Sjednocení s naším "lepším" Já (duší) posouvá čelistní oblouk naopak dozadu.
Pravá strana čelistí odpovídá levé hemisféře, která řídí analytické myšlení a rozumové uvažování.
Levá strana čelistí odpovídá pravé hemisféře, řídící city, emoce a smyslové vnímání.

Význam jednotlivých zubů

1. Jedničky

Přední řezák vpravo nahoře je symbolem otce, autority
Přední řezák vlevo nahoře zosobňuje matku, ženu a duši
Řezáky jsou vzorně vedle sebe - mužské a ženské síly uvnitř jsou v harmonii
Pravý řezák překrývá levý - v rodině vládl otec
Levý řezák překrývá pravý - doma vládla matka
Pravý řezák roste dovnitř - otec měl podřadnou roli
Levý řezák roste dovnitř - matka byla v pozadí
Přední dolní řezáky - duchovní význam rodičů
Pravý dolní - pojímání mužského archetypu
Levý dolní - chápání ženského principu

2. Dvojky

Podle jejich polohy se usuzuje na temperament a na to, jak reagujeme na mužské a ženské vzory.

Pravý řezák ční dopředu - jdeme za svým cílem i za cenu sporu s otcem
Levý řezák ční dopředu - konflikt s matkou
Dvojky rostou přes jedničky - nerespektování rodičů nebo život bez nich
Dvojky rostou dozadu - podřízenost autoritě otce (vpravo) nebo matky (vlevo)
Dvojky nápadně malé - dobromyslnost a veselost

3. Trojky

Představují falický symbol. Mají velký význam - netrhat! Hrozí ztráta vitality!

Pravý horní špičák - vyjadřuje přání, jak se chceme prezentovat světu
Levý horní špičák - vnitřní postoj vůči změnám
Pravý dolní špičák - zásobník energie a zrcadlo našich cílů
Levý dolní špičák - způsob zpracování emocí, je-li otočený dovnitř - uzavřenost a strach z konfliktů

4. Čtyřky

Říkají "Já chci". Udětí nevytrhávat mléčné čtyřky - ohrožení vědomé individuality!

Čtyřka vpravo nahoře - jak bychom se rádi jevili okolí Kostra chrupu
Čtyřka vlevo nahoře -naše touhy a city
Čtyřka vlevo dole - umění vyjádřit naše přání navenek
Čtyřka vpravo dole - realizace našich plánů

5. Pětky 

Říkají "Chci tvořit!" - koníčky, umění, děti.

Pravá horní pětka - děti a plány. Pokud měla žena spontánní nebo umělý potrat či je neplodná, mívá tento zub špatný, často s korunkou. Je-li její partner příliš oddaný, může mít s tímto zubem rovněž problémy.
Levá horní pětka - nejhlubší zaměření člověka, naše životní základy.
Levá dolní pětka - vliv matky, roste-li dovnitř - byli jsme matkou utlačováni (mléčná pětka nechce často ani sama vypadnout).
Pravá dolní pětka - uskutečnění životních plánů, především v profesi.

6. Šestky 

Souvisí s naším prosazením, postavením, které chceme ve společnosti zaujmout.

Stolička vpravo nahoře - naše vysněná pozice
Stolička vlevo nahoře - pozice, která dovoluje dát průchod citům
Stolička vlevo dole - přání být milován, přijímat a dávat cit
Stolička vpravo dole - úspěchy v práci a v mystickém smyslu také smrt a znovuzrození

7.Sedmičky

Zrcadlí důsledky našeho jednání a to, jak na nás reaguje okolí.

Sedmička vpravo nahoře - každodenní střety. Uhýbáme - li, zub onemocní.
Sedmička vlevo nahoře - afektivní složky našeho chování.
Sedmička vlevo dole - negativně odráží rodinné konflikty
Sedmička vpravo dole - vztahy a obecně problémy.

8. Osmičky

Objevují se kolem 21 let, na konci třetího sedmiletého cyklu, kdy se rozvíjí duchovní rovina. Komu osmičky chybějí, je zaměřen prakticky - pozemsky. Vyrostou-li pouze v horní čelisti, uznáváme duchovno jen teoreticky, osamělé dolní osmičky zase odhalují naše povznesení do světa mystiky. Vytržení osmiček je velmi negativním zásahem do vývoje osobnosti, ale dá se s tím žít!

Zub moudrosti vpravo nahoře - síla, s jakou se pokoušíme osvojit si materiální a duchovní svět
Zub moudrosti vlevo nahoře - odráží obavy z odmítnutí
Zub moudrosti vpravo dole - schopnost sdělovat své pocity okolí
Zub moudrosti vlevo dole - energie uvolněná při nalezení svého místa ve světě

 

Co prozrazuje náš úsměv?

Prořídlá horní čelist -potíže s vyjádřením svých přání
Prořídlá dolní čelist - problémy s dosažením cílů
Prořídlá pravá horní polovina - problémy se zařazením ve společnosti
Prořídlá levá horní polovina - problémy s uskutečněním životních představ
Prořídlá pravá dolní polovina - potíže s konkrétními životními situacemi
Prořídlá levá dolní polovina - nedostatek uznání a láska v rodině
Zuby opotřebované jen na jedné straně - vykořisťování okolím
Nedostatek zubní skloviny - neschopnost ochrany před nepřízní světa
Mezera mezi předními zuby - nesoulad mužské a ženské části naší osobnost

 

Obsah stránek  výhradně slouží pro osobní potřebu.

V případě kopírování jen se souhlasem nebo s odkazem na webové stránky děkuji za to. 

Copyright © 2010-2019  Email  Autorská práva Kontakt