Dokonalý Život

Nikdy nejsme sami

Jako malý kluk jsem měl zážitek s Bohem, promluvil na mne 

z obláčku a pokynul mi, abych se uklidnil, ležel jsem v trávě a plakal jsem, 

on pravil: „Neboj se vše bude dobré“. 
Od té doby jsem ušel velký kus cesty, abych vám mohl 

odpovědět na vaše otázky s možností přímého působení.

EVA a FILIP

Filip Tomáš

Život si tvoříme sami

Instagram @filiptomasjan