HOME

Filip Tomáš


Má celoživotní práce je spojena také s praxí u bylinářky E. Moučkové,  biotronika V. Bažanta, který navázal na psychoenergetickou laboratoř prof. Kahudy a dalších významných učitelů.


„Každý máme svojí cestu a své zkušenosti, každý máme své učitele a naši klienti jsou naší knihovnou.“ 


Všichni, kteří hledáme cestu mimo sebe samých, ji tam nikdy nenajdeme, protože my sami jsme to, co tvoříme na této planetě. Náš život, láska sama k sobě je velmi důležitá. Už př. n. l. byla filosofie základem učení, nyní je už dvě století potlačena. Bohudík tělo je součástí duše a tím celého duchovna. Abychom mohli ostatním pomáhat, musíme začít nejprve u sebe, potom to už umíme (rozhovor těla s duší) a můžeme nabídnout pomoc, jinak by nás to zničilo. Ruminace nás může vést k neustálému a nezdravému přemýšlení o určité věci., problémem může být nedostatek informací nebo jasného porozumění situaci, která nás nutí neustále se vracet k určité myšlence nebo problému, aby jsme se  s ním vyrovnali.


Dar pomoci lidem je pro mě posláním, které jsem už jako malý chlapec vnímal, ale nerozuměl jsem tomu. Až s pomocí mých učitelů, jsem připraven Vás nasměrovat na správnou cestu, pomocí darů uzdravení a zkušeností z tisíce hodin rozhovorů, náslechů a konzultací, průhledů do nitra duše člověka. Vzdělání nemůže nikdy nahradit tuto cestu, může však nasměrovat, avšak originál je jeden.  

Díky vedení se otevírá nevídané, které v psychologii, nebo v psychoterapii není popsáno. Západní medicína psyché (duši) neuznává a u fyzického těla je bohužel vytěsněna, tudíž začne vládnout strach. Komunikace je důležitá, což se dnes bohužel neděje. Někteří ani nezvednou oči, aby se propojili s námi, přitom napojení je velice důležité, oči jsou průhledy do duše. 


Činnosti jsou zaměřeny vícero směry, holistický přístup, fytoterapie, psychoenergetika, biotronika a eltouch - nebojte se, vše bude dobré..


„To co dělám, dělám rád, vracím lidem úsměv na tváři, to je moje dokonalost, pro někoho je to důležité, miluji ten život, miluji rozhovory, vím, že nic nevím, ale jsem schopen naslouchat.“


Naše psychická traumata nás ovlivňují na každém kroku, zcela milý člověk se kvůli prkotině stává agresorem. Kde je ta příčina? Těmto klientům pomáhám najít lidskost a citlivost..

Stydlivý a traumatizovaný jedinec mnohem více prožívá zodpovědnost za své vlastní výsledky a trpí, strádá, prožívá neustále strach, aby byl dobrý a nezklamal nás. Toto pokračuje až onemocní, protože stále čeká pochvalu, hlavně od svých rodičů. Čeká, že se kamarádi vrátí, čeká však marně, je čas začít žít a být sám sebou, originálem „nedokonalosti“.


Základem každé změny je rozhodnutí něco učinit, bez toho je každá snaha marná. Každý, kdo nechce nic změnit, nikdy také na sobě nic nepocítí a vrací se do doby traumat, je stále je na začátku a točí se v bludném kruhu. 


Pracuji po celém světě. Změny jsou vidět, ale jsou věci které prostě neovlivníme i kdybychom se snažili sebevíc. Vše je dopředu dané, jen se nám masmédia snaží zastřít zrak, abychom neviděli to božské, co je zadarmo. 


Zákonitost rozhovoru těla a duše je opravou předkládaných traumat mozkem, jejich přehráním, nastavením i vlastní pomocí, protože ten program si tvoříme jen my samotní. Vytvořený program, nás posléze neomezuje v životě. 


Samozřejmě není v mých silách vyhovět všem. Nejsem schopen vyřešit problém bez pomoci každého jednotlivého jedince. Tělo a duše se léta zanedbávaly a nejde konat zázraky na počkání. Konvenční medicínu nikdy nerozmlouvám, spolupracuji s lékaři a klientům doporučuji prevenci a eventuelní pomoc v symbióze, pokud to lékař doporučí jako vhodné. (Každý onkochirurg nádor před jeho vynětím, pokud to jde, devitalizuje podvazkem cevního svazku, aby znemožnil další cévní šíření maligních buněk do jiných tkání a orgánů. Ponechání nádoru v těle a vyvolání imunitní reakce je vždy na lékaři, jeden univerzální lék nemůže vše vyřešit, jak říkávala moje učitelka, protože vědecká medicína je ověřena klinickou studií). 


Nezapomínejme, že naše zdraví se skládá z 50% z našeho životního stylu, z 20% z prostředí, ve kterém žijeme, z 20% z genetické výbavy od rodičů a z 10% z lékařské péče. Takže naše zdraví si můžeme ovlivnit k dobrému ze 70% sami. Nepodceňujme prevenci a zdravý životní styl. 


Pokud potřebujete mastičky na dutiny a rýmu, mám je k dispozici na vyžádání.


Zde máte důležité informace pro výživu těla v různých obdobích života, jak dávno hlásala moje učitelka i pro těhotné, kojící aj. Víš co jíš? 

Pozor na nevyzkoušené diety a různé nesmysly na internetu, v časopisech, aj., než začnete cokoliv dělat, začněte bádat po svém v odborné literatuře,, vnímejte sami sebe s láskou a pokorou k našemu stvořiteli.


Zde uvedené veškeré rady, receptury, odkazy nenahrazují návštěvu lékaře.„Probuďme se, ať se můžeme radovat a tvořit si šťastný a radostný, zkrátka dokonalý život, který nás bude bavit, nebojme se ozvat.“ Filip Tomáš


Na základě vašich požadavků jsem se rozhodl otevřít 

roční kurz Filipa Tomáše.

Je také možné si domluvit individuální tyto konzultace přímo u Vás.


V případě že onemocníte po nastěhování do nového bytu, domu po cca. 2-3 měsících, volejte prosím na konzultaci, možnost domluvit individuální setkání, přednášku, volejte nebo napište na e-mail, cena dle dohody, pokud nemohu volám zpět.Všechna práva vyhrazena 

Žádnou část webu není dovoleno užít nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat bez písemného souhlasu držitele práv s výjimkou krátkých citací nebo odkazů na tyto stránky.